Buffen a cukorbetegség kezelésének, Édes élet – néhány szó a cukorbetegségről és az inzulinrezisztenciáról


Bódis József Programvezető: Dr. Kriszbacher Ildikó Témavezető: Prof.

Rövidítések jegyzéke 4 2. Összefoglalás 6 3.

cukorbetegség - IZRAELI GAZDASÁG

Folyamatos intersticiális cukormonitorozással CGMS javítható a glikémia 9 diabéteszes betegekben 3. Bevezetés A glikémiás kontroll Vénás plazmaglükóz, hemoglobin A 1c HbA 1c és a fruktózamin 11 frukt mérése Vércukor önellenőrzés A folyamatos cukormonitorozás lehetőségei A CGMS készülék Célkitűzések Betegek és módszerek Eredmények Megbeszélés Az oxidatív stressz monitorozásának lehetséges új módszere: a hidrogén-peroxid H 2 O 2 amperometriás elven való mérése inaktivált glükóz-szenzor segítségével Bevezetés A reaktív oxigén származékok ROS Diabétesz mellitusz és a reaktív oxigén származékok A hidrogén-peroxid H 2 O 2 A H 2 O 2 detektálás lehetőségei Célkitűzések Kísérleti körülmények Eszközök, módszerek Vegyszerek Állatkísérletek Eredmények 45 2 3 4.

Megbeszélés A dohányzás endotél diszfunkciót okozó hatásának vizsgálata endotélsejteken Bevezetés Az endoteliális nitrogén-monoxid szintáz enzim enos és a nitrogén-monoxid NO Dohányzás okozta oxidatív stressz és endotéldiszfunkció A redukált glutation GSH Célkitűzések Anyagok és módszerek Eredmények Megbeszélés Végtagi gangrénát okozó kalcifilaxis hasnyálmirigy-vese transzplantáción átesett betegünknél; a fetuin lehetséges szerepe A kalcifilaxis Esetismertetés Megbeszélés Tézisek Irodalomjegyzék A szerző publikációi Köszönetnyilvánítás 96 3 4 1.

A kezelési lehetőségek fejlődésének következtében a betegek leggyakoribb halálokai ma már a kardiovaszkuláris szövődmények.

buffen a cukorbetegség kezelésének nonachar cukorbetegség tünetei a nők kezelésében

Az érrendszer károsodása már a diabéteszt megelőző állapotok kifejlődésekor elkezdődik és mindvégig progresszív marad. Emiatt napjainkban a diabetológia egyik legnagyobb kihívása a kardiovaszkuláris szövődmények megelőzése és progressziójának lassítása.

Munkám során egyrészt a folyamatos cukormonitorozáson alapuló személyre szabott terápiának a jobb glikémiás kontroll és ezáltal a szövődmények rizikójának csökkentésében betöltött szerepét vizsgáltam. Emellett a vaszkuláris szövődmények hátterében álló oxidatív stressz monitorozásának lehetőségét, és az érszövődmények major rizikófaktorának számító dohányzás endotéldiszfunkciót okozó hatásának mechanizmusát mutattam ki.

Esettanulmányom pedig egy másik vaszkuláris szövődmény, a kalcifilaxis irreverzibilis és progresszív voltát mutatja be. Diabéteszes betegeknél terápiás célunk a szoros glikémiás kontroll, a szénhidrátanyagcsere célértékeinek elérése.

A szoros glikémiás kontroll óhatatlanul együtt jár a hipoglikémiák számának emelkedésével, melyek jól ismert negatív hatásuk miatt prognosztikai szempontból kedvezőtlen hatásúak. Emiatt számos körülményt figyelembe véve igen fontos az egyénre szabott terápiás célok és glükometabolikus célértékek meghatározása. A buffen a cukorbetegség kezelésének a diabétesz szövődményeinek kialakulásában központi szerepet játszanak, így ezek kimutatása igen nagy jelentőséggel bír.

buffen a cukorbetegség kezelésének vérnyomás cukorbetegség

Azonban a betegek által végzett rendszeres vércukor önellenőrzés mellett jelentősebb vércukorszint-ingadozások is rejtve maradhatnak. A megoldást a glükóz-szenzorok kifejlesztése és a folyamatos cukormonitorozás bevezetése jelentette.

Édes élet – néhány szó a cukorbetegségről és az inzulinrezisztenciáról

Vizsgálatainkkal igazoltuk, hogy a Continuous Glucose Monitoring System CGMS az ujjbegyi méréseknél lényegesen pontosabban jelzi a vércukorszint ingadozásait és kifejezetten alkalmas az aszimptómás hipoglikémiák kimutatására is. A monitorozással kimutatott cukorszint-ingadozási tendenciák alapján végzett terápiamódosítás a szénhidrát anyagcsere javulását eredményezte. Eredményeink megerősítették, hogy a folyamatos cukormonitorozás nagy segítséget jelent a személyre szabott terápia, az individuális glikémiás kontroll kialakításában és egyben az anyagcsereállapot javításában.

A reaktív oxigén származékok ROS számos fiziológiás és patológiás folyamatban betöltött központi szerepük miatt az utóbbi időben a kutatók érdeklődésének középpontjába 6 7 kerültek.

A CGMS készülék glükóz-szenzorának működési elvét ismerve felmerült bennünk a kérdés, vajon a szenzor enziminaktivációt követően alkalmas lehet-e a H 2 O 2 -szint mérésére. Vizsgálataink során a glükóz-oxidáz buffen a cukorbetegség kezelésének fehérjeprecipitáló ágenssel történő inaktivációját követően létrehoztunk egy H 2 O 2 -szenzort, mely in vitro körülmények között alkalmasnak bizonyult a H 2 O 2 szint szelektív, szenzitív és megbízható mérésére.

Antioxidáns kapacitással bíró biológiai mintákban végzett méréseink során a létrehozott szenzor alkalmas volt a minták antioxidáns működésének kimutatására. A H 2 O 2 szenzorral a sikeres in vitro mérési eredmények ellenére in vivo körülmények között sajnos egyelőre nem sikerült megbízható mérést kiviteleznünk.

buffen a cukorbetegség kezelésének diabetes textbook pdf free download

Az általunk elsőként létrehozott H 2 O 2 szenzor további vizsgálatokat és a szenzor megfelelő átalakításait követően reményeink szerint alkalmas lehet a H 2 O 2 szint folyamatos in vivo detektálására.

A dohányzás okozta endotéldiszfunkció patomechanizmusának kutatása a Pécsi II. Belgyógyászati Klinikán hosszú múltra tekinthet vissza. Régóta ismert, hogy a dohányzás a nitrogén-monoxid NO termelésének és biológiai hozzáférhetőségének csökkentése révén vezet az endotélfüggő vazodilatáció károsodásához, melynek pontos mechanizmusa ezidáig ismeretlen volt. Az endoteliális NO termelés többek között az endoteliális nitrogén-monoxid szintáz enzim enos posttranszlációs modifikációjától is függ, melyet számos egyéb faktor mellett az enzim többszörös foszforilációja befolyásol.

buffen a cukorbetegség kezelésének cukorbetegségre gyógynövény

Egér endotélsejteken végzett kísérleteinkkel - dohányfüst-pufferrel rövid ideig történő inkubációt követően - elsőként sikerült igazolnunk, hogy az enos foszforilációjának gátló irányba történő eltolódása vezet népszerű kezelés cukorbetegség második típusú enos aktivitásának és következményesen az NO biológiai hozzáférhetőségének csökkenéséhez.

A dohányfüst-puffer ezen hatása az antioxidáns hatású redukált glutationnal GSH kivédhető volt. Eredményeinkkel igazoltuk, hogy a dohányfüst az enos foszforilációs szabályozásának komplex befolyásolásán keresztül már rövid távon csökkenteni képes az NO biológiai hozzáférhetőségét, ezáltal az endotél dependens vazodilatációt, ami igen jelentős tényező a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában és progressziójában egyaránt.