Thyogenic cukorbetegség tünetei kezelésére, Hogyan segíthet az életmód-terápia a cukorbetegeknek?


Diabetologia Hungarica Belgyógyászati Klinika, Szeged3 A diabeteses gastroparesis funkcionális és patológiai alapjai, a kezelés lehetőségei Horváth Viktor dr.

Valamennyi sejt- és szövettípus összehangolt működése szükséges ahhoz, hogy a táplálék thyogenic cukorbetegség tünetei kezelésére a tápcsatornában szükség szerinti ütemű legyen. A gastroparesis a gyomorürülés kóros mértékű lelassulása valamennyi, a motilitás szabályozásában részt vevő szöveti elem károsodása következtében létrejöhet. Makroangiopáthia diabetes mellitusban A hosszú ideje fennálló diabetes mellitus egyik jól ismert szövődménye a gyomorürülés lassulása, amely ritkán vezet életet is veszélyeztető állapothoz, azonban az életminőség romlásában, a vércukorszint szélsőséges ingadozásában, a gyógyszerek és tápanyagok elhúzódó felszívódásában jelentős szerepet játszhat.

Közleményünkben áttekintjük a diabeteses gastroparesis klinikai jellemzőit és összefoglaljuk a cukorbetegség miatt a gyomor motilitásában bekövetkező organikus és funkcionális elváltozásokat. Végül a diabeteses gastroparesis kezelésében jelenleg elérhető terápiás lehetőségeket ismertetjük, megemlítve a jövőben remélhetőleg rendelkezésre álló kezelési formákat is. Kulcsszavak: diabetes mellitus, gastroparesis, Cajal-féle interstitialis sejtek, tápcsatornai idegek The functional and pathological background, and the possibilities of treatment of diabetic gastroparesis Summary: Regulation myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes gastrointestinal motility mainly involves smooth muscle, neural extrinsic and intrinsic and hormonal elements and the interstitial cells of Cajal ICC.

An orchestrated function of all these components are recquired for the proper propulsive movement of the food in the gastrointestinal tract. Gastroparesis the pathological slow down of gastric emptying is myocardialis infarktus kezelés jó vércukor érték diabetes of the damage of all tissue elements involved in the regulation of motility.

Gastroparesis is one of the well known complications of long standing diabetes mellitus and although it is rarely a life threatening complication, it has deteriorating effect on the quality of life, leads to a diabétesz módszerrel oscillation myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes blood glucose level and increasing the absorption time of medicines and nutrients.

thyogenic cukorbetegség tünetei kezelésére

In this review we describe the clinical characteristics of diabetic gastroparesis and summarise the organic and functional motility abnormalities caused by this complication.

Finally the recently available and the future therapeutic approaches are reviewed. Fiziológiás körülmények közt az alacsony tápanyagtartalmú - sure pump funkciójától függ, de általánosságban elmond- gyorsabban ürül, mint a kisebb. Myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes alacsony kalóriatartalmú szilárd ételek pl. További kémiai és mechanikus szabályozó mechanizmusok is szerepet játszanak a gyomorürülés bonyolult koor- funkciókat végrehajtó szöveti elemek épsége szükséges.

A gyomorból a szilárd ételek nem mechanikus okok következtében kialakuló lassú ürülését gastroparesisnek nevezzük. Általánosságban elmondható azonban, hogy a diabeteses gastroparesis gyakrabban for- - is jelen vannak, valamint rossz glykaemiás kontroll emelkedett HbA 1c -szint, illetve a gastroparesis kialakulása, illetve súlyossága között ez idáig nem sikerült kimutatni. Említésre méltó az a tény is, hogy gyakran a gastrointestinalis panaszoktól mentes betegeken a diabeteses gastroparesis egyet- pasztalható, azaz manifeszt tünetek jelenléte ese- rát-anyagcsere.

thyogenic cukorbetegség tünetei kezelésére

Igazolást nyert az is, hogy lassult gyomorürülés kialakulása esetén 1-es vagy inzu- - postprandialis hypoglykaemia esélye növekszik. A tünetek hátterében heterogén motilitászavar áll, amely számos eltérést, így lassult vagy gyorsult gyomorürülést foglalhat magában. Gyorsult gyomorürülés azonban hosszú ideje fennálló 1-es tí- humán vizsgálatokban ez idáig nem sikerült ki- biekben lassú gyomorürüléshez vezet-e, esetleg stagnál vagy normalizálódik, állatkísérletes vizsgálatokban szubterápiás dózisban alkalmazott inzulin az esetek egy részében képes volt a gyorsult gyomorürülés normalizálására.

 1. Ezek a cukorbetegség tünetei, figyelmeztető jelei - Tünetei kezelés cukorbetegség
 2. Típusú diabétesz kezelésére 2 ecet
 3. Új kezelések a 2. típusú diabetes mellitus izrael

A gyorsult gyo- san kialakuló hyperglykaemiában áll, ugyanakkor - teses gastroparesis a gyomorürülés meglassulását jelenti mind a szilárd, mind a folyékony táplálék vonatkozásában. A meglassult gyomorürülés hátterében számos funkcionális eltérés állhat, így a gyomor megváltozott ritmusos elektromos aktivitása tachygastria vagy bradygastriaaz interdigesztív a fundus és az antrum csökkent tónusa, az antrum és a duodenum kontraktilitásának amplitúdó és frekvencia csökkenése, az antroduodenalis koordináció romlása, illetve a visceralis percepció károsodása.

Az akut vércukorszint-emelkedés önmagában is hat a gyo- - - az antrum nyomáshullámának pressure wave csökkenését, valamint a pylorus fázisos tónusának növekedését váltja abeteses betegekben, akikben a diabeteses autonóm neuropathia már jelen van, fokozza a gyomor elektromos aktivitását tachygastria. Ezzel szemben a hyperglykaemia a tápcsatornai ritmusgenerátor funkciójú interstitialis Cajal-sejtekre ki- in vitro körülmények közt a normoglykaemiás kontrollhoz képest önmagában az ICC túlélését se- játszott szerepet.

További vizsgálatok szükségesek azonban annak meghatározására, hogy van-e különbség az abszolút és a myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes hypoglykaemia között a gyomorürülést gyorsító hatás vonatkozásában.

Myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes

Az eddig rendel- motilitási funkciói a glykaemiás státus változására relatíve rö- emelkedett vércukorszint a fentebb felsorolt motilitási eltérések bármelyikét okozhatja. Ugyanak- nem csupán emelkedett vércukorértékben, hanem abszolút vagy relatív inzulinhiányban is megnyil- azok az állatkísérletes vizsgálatok, amelyekben in vitro körülmények között sikerült igazolni az abszolút inzulinhiány simaizomszövetet és az ICC hálózatot károsító hatását.

Ennek hátterében ugyancsak a gyomormotilitást koordináló folyamatok bonyolultsága, így az in vivo vizsgálatok megtervezésének komplikált volta állt. Általánosságban igaz, myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes a szilárd ételek ürülésének diabetes mellitusban észlelt lassulása gyakoribb, mint a folyékony táplálékoké, ami arra utal, hogy a szilárd zisos antrumkontrakciók károsodásának mértéke kifejezettebb, mint a fundusnak a folyadékürülést nak megváltozása, 12 giai szerepet játszik.

Nem elhanyagolható, hogy lassú hullámait, amelyek az ICC elektromos pacemakeraktivitásának következtében alakulnak ki, tikus-paraszimpatikus egyensúly, étkezés, gyógyszerek stb. Valamennyi itt felsorolt elváltozás a megnövekedett glukóz- terhelés miatt fokozódó mitokondriá- datív myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes következtében kialakuló csökkenése együtt jár az ICC-protekcióban ugyancsak jelen- - nak csökkenésével.

A gyomor diabetes miatt kialakuló szövettani elváltozásainak vizsgálata humán mintákban is lehetséges.

thyogenic cukorbetegség tünetei kezelésére

Cukor cukorbetegség kezelési rendszer közelmúltban közölt tanulmányban diabeteses betegek antrumából származó, az ant- kat vizsgáltak; kontrollként nem cukorbeteg sze- - sonló eltérés nem volt, idiopathiás gastroparesis- ugyanezen eltérést.

A kontrollhoz képest szigni- rumfalban található idegi elemek és az ICC számában; a különbség az idiopathiás és a diabeteses - vagus idegein. Egy másik vizsgálatban nem a gyo- ból származó biopsziás mintákon elemezték az 16 Noha a vizsgálat kis betegszámú mintán diabetic neuropathy, az eredmények alapján a mucosából származó biopszia alakuló enteralis neuronkárosodást.

A leggyakoribb elváltozás az ICC károsodása vagy sérülése ráció és az idegrostok károsodása is kimutatható - táz ra nnos pozitív neuronok számának csökke- ló eltérés. Elektronmikroszkópos vizsgálatokkal zó mintában. A közölt irodalmi adatok többsége központi szerepére a diabeteses gastroparesis kialakulásásban.

Nagyon magas vércukorszint. Kiugró vércukorszintek - mit tehetünk ellene?

Az ICC károsodása összetett folyamat. A hyperglykaemia in vitro körülmények közt önmagában nem káros az ICC-re; 11 az ennek hátterében álló mechanizmusok nem tisztázottak, - zékeny az inzulin hiányára, annak ellenére, hogy ezek a sejtek nem rendelkeznek inzulinreceptorral, valamint a hozzá ceptorral sem.

Az inzulinhiány következtében kialakuló simaizom-atrophia az ICC morfológiai és funkcionális károso- hiánya magyarázza. A neuropathia jelentősége a gastroparesis kialakulásában Az autonóm idegrendszer károsodásának szerepe a lassult gyomorürülés kialakulásában A gyomor motoros, sensoros és secretoros funkciói az enteralis intrinsic idegrendszer és az au- se nélkül zavart szenvednek.

Diabeteses gastroparesisben humán körülmények között is igazolták, hogy áletetésre mind a stimulált gyomorsavszekréció, mind a pancreas polipeptidelválasztása kisebb mértékben következik be, mint a kontrollszemélyekben.

Cukorbetegség: sebek és sérülések kezelése Módszer sebek kezelésére diabetes

Az abdominalis parasympathicus hatás gyengülése szerepet játszhat az akut hyperglykaemia okozta gyomorülés-lassulás kialakulásában is, mivel ismert, hogy a magas vércukorszint is csökkenti a pancreaspo- dést is rontja az aktuális hyperglykaemia fellépése, amit nem cukorbeteg személyekben is igazoltak.

Évek óta tisztázatlan kérdés azonban a gyomor - milyen mértékben azonos a cholinerg antagonizmus következményeivel. Abban az esetben is változhat ugyanis a gyomor ürülése, ha az autonóm neuropathia során a vegetatív rendszer cukorbetegség tünetei kezelése gyermekek lése mellett a gátló hatások relatív dominanciája alakul ki. A sym pathi cus funkció károsodása esetén a sphincterekre kifej- - nyás, hasi fájdalom regulációjának zavara jöhet létre, amelyeknek klinikai következményei lehet- re klinikai vizsgálatokból részleteiben még nem tisztázott, hogy a diabeteses autonóm neuropat- tási következményekkel jár.

Az efferens hatások mellett az autonóm idegrendszer afferens funkciójának integritása is lényeges az intakt gyomorürülés megvalósulásához. Mint azt korábban említettük, kóros afferentációt eredményez a diabeteses - netek kialakulásának forrása lehet.

Néhány vizsgálatban diabeteses thyogenic cukorbetegség tünetei kezelésére neuropathiához társuló központi idegrendszeri manifesztációt ta- 78 7 A diabeteses gastroparesis funkcionális és patológiai alapjai Összefoglaló közlemény láltak, ami közvetett módon a centrális visceralis dés regulálásában. A hosszú diabetestartam etio- nyek esetében széles körben bizonyított, azonban - az autonóm neuropathia és a lassult gyomorürü- vetés során az autonóm funkció romlása mellett a gyomormotilitás változatlan maradt.

A vizsgálatok egy részében találtak összefüggést a neuropathia, illetve a gyomorürülés között. A sugárfogó thyogenic cukorbetegség tünetei kezelésére tartalmazó markert radiológiai vizsgálattal követve vizsgált gyomorürülés és a parasympathicus autonóm tónus által cia-variabilitás értékei együtt változtak 2-es típusú diabeteses betegekben. A nitrogén-monoxid-szintáz károsodásának szerepe a gastroparesis létrejöttében tápcsatornai motilitás inhibitoros funkcióinak szabályozásában játszanak fontos szerepet, így dön- 30 Számos, a tápcsatornai motilitást befolyásoló lokális a cukorbetegség forrásának kezelése.

Hirschsprung-betegség vagy szisztémás pl. Állatkísérletes modellekben kimutatható, hogy a neuronális nitrogén-mon- sulásához vezet, míg humán vizsgálatokban igazol- gyomorürülést. A gyomorürülést stimuláló pl. A témában fellel- zott enteralis hormon, a GLP-1 szintjének csökkenésére és emelkedésére vonatkozóan is találhatók adatok. Kísérle- - nációt, így a gyomorürülés ütemét javítani képes.

Egy 12 egészséges önkéntesen végzett vizsgálatban a 6 órás ghrelininfúzió gyorsította a gyomorürülés 79 8 XXI. A ghrelinreceptorok az enteralis idegeken, illetve az afferens vagusneuronokon helyezkednek el, legnagyobb mennyiségben az antrum és a duodenum neuronjaiban, distalis irányban diabetes canada articles - is, hogy sebészi vagotomia vagy igazolt diabeteses neuropathia mellett kialakult lassult thyogenic cukorbetegség tünetei kezelésére a ghrelin javítani képes.

A neuropathia és az met az a vizsgálat is, amelyben állatkísérletes thyogenic cukorbetegség tünetei kezelésére igazolható volt a hátsó gyöki sensoros ganglionokban GLPreceptorok jelenléte. Cukorbetegek kezelési irányelvei - ppt letölteni Kimu- zulinnal kombinálva önmagában nem képes a változások korrekciójára.

A kérdés összetettségét jelzi az a tény, hogy az enteralis hormonok közül - befolyásolhatja a thyogenic cukorbetegség tünetei kezelésére funkciót is. A diabeteses gastroparesis diagnosztikájában a standard eljárás a - zárni a gyomorürülést mechanikusan akadályozó korlatban hazánkban a panaszok megjelenésekor csatornai endoscopos vizsgálaton, ami a gyomorban talált ételmaradék vagy a vizsgálat során nem heti thyogenic cukorbetegség tünetei kezelésére gyomorürülés myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes.

A napi gyakorlatban a myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes mazó tesztétel elfogyasztása után követjük; ennek gáljuk, percenkénti képrögzítés mellett. A leképe- lölése is, amihez a gyakorlott vizsgáló tapasztalata hasznos segítséget nyújthat. Fontos, hogy a beteg gyógyszer szedését felfüggessze, amely a gyomor motilitását bármilyen mértékben befolyásolhatja tartoznak az altatószerek, az antikolinerg készítmények, illetve thyogenic cukorbetegség tünetei kezelésére inkretintengelyen ható szerek is.

Mint fentebb említettük, a vércukorszint önmagában képes a gyomorürülés befolyásolására, így lényeges, hogy a myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes vércukra a vizsgálatot - - nal kezelt cukorbetegség vagy hypoglykaemizáló szer szedése esetén szoros obszerváció mellett a ba jöhet.

thyogenic cukorbetegség tünetei kezelésére

A gyomorürülés kétdimenziós ultrahangvizsgálatáról számos tanulmány bebi- 80 9 A diabeteses gastroparesis funkcionális és patológiai alapjai Összefoglaló közlemény eredményei jó korrelációt mutatnak az izotópos módszerrel mért értékekkel, és szenzitivitása, spe- 38 A háromdimenziós sa pontosabban meghatározható, ezáltal még jobb ció. Diabetologia Hungarica A háromdimenziós ultrahangos technika értékét cukorbetegek gyomorürülésének vizsgálatában hazai munkacsoport is közölte.

Cukorbetegség világnapja - november Kapacitás diabetes mellitus

Terápia A hétköznapi gyakorlatban jelenleg rendelkezésre céloznak meg. A korábban említett, állatkísérletes re-helyzet biztosítása. Noha a gastroparesis sú- illetve a hyperglykaemia súlyossága közt egyértel- a gyomormotilitás zavarai és a kóros glukózanyag- Az anyagcsere javítása tehát a motilitás zavarát mérsékelheti, ami pedig esélyt ad a vércukor-ingadozások csökkentésére. A betegek kezelése során a tünetek enyhítése mellett a megnyúlt gyo- kontroll optimalizálása azonos prioritást kell, hogy var kezelésének egyik fontos eleme.

A diabeteses - lagú ételeket egyenek, a szilárd ételeket pedig ki- zó élelmiszerek, valamint a magas zsírtartlamú ételek fogyasztását kerüljék. Egy tanulmány alapján 1-es típusú diabeteses, gastroparesisben szen- sikeresen csökkentették a postprandialis vércukorszintet. A gyógyszeres kezelésben logikus választás a prokinetikus hatású készítmények alkalmazása, hiszen ezek a gyógyszerek a lassú gyomorürülést javítják, tehát segíthetik a szénhidrát-tartalmú ételek ürülését.

Kevés azonban cukorbetegség 7 evidenciák száma, amelyek a prokinetikus készítmények glykaemiás kontrollt javító hatását igazolnák. A szer a gyomorkontraktilitás fokozásával, valamint a pylorus-sphincter és a fogva ígéretes gyógyszernek bizonyult a myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes gastroparesis kezelésében. Centrális dopaminreceptor-antagonista hatásánál fogva csökkenti a hányingert és antiemeticumként is hat, ugyanak- etast, hyperprolactinaemiát vagy ritkán tardiv dyskinesiát okozhat.

Kiderült azonban, hogy a hosszú és a gyomorürülés thyogenic cukorbetegség tünetei kezelésére kimutatott szerepe sem jár a tünetek egyértel- and Drug Administration csak a betegség rövid távú kezelésére javasolja a szert. Tekintettel a diabeteses gastroparesis krónikus jellegére, a gyógyszert hosszú távú kezelésre is alkalmazzák annak ellenére, hogy hatékonysága elvész és a mellékhatások gyakrabban jelentkeznek.

Az ezzel kapcsolatos farmakogenomikai vizsgálatok azt mutatták, hogy a metoclopramid ha- potassium voltage-gated channel, subfamily H [eag-related], member 2 és az ADRA1D alp- sa, míg a mellékhatások kialakulását a CYP2D6 - tainak feldolgozása még hasznos adalékokkal szolgálhatna a szer krónikus alkalmazásának tisztázá- váratnak magukra.

 • Módosítva: A mézes sebkezelés előnyeiről, hatásáról dr.
 • Babérlevél diabétesz kezelésére
 • Cukorbetegség 1 típusú kezelés és a táplálkozás - Cukorbetegség tünetei és kezelése - HáziPatika
 • A kínai diéta javítja a cukorbetegek anyagcseréjét Egy kínai gyógynövényből gyógyszer lehet cukorbetegeknek A 6 legjobb gyógynövény cukorbetegségre Egyéni receptek a hagyományos kínai orvoslás diagnosztikája szerint Kínai cukorbetegség kezelés Egy kínai gyógynövényből gyógyszer lehet cukorbetegeknek - HáziPatika Cukorbetegség a kínai gyógyászatban A diabétesz kínai gyógynövények Bővebb ismertető Termékadatok Bolti készlet Vélemények Bővebb ismertető Ez a könyv a cukorbetegek részére íródott.
 • Kikapcsolódás kezelése cukorbetegség
 • Cukorbetegség kezelése Az egészséges táplálkozás nemcsak a vércukorszint, de a koleszterinszint, a vérnyomás és a testsúly beállításában is segít.
 • Eladó vércukormérő
 • Kezelése thyogenic cukorbetegség, Pajzsmirigyzavarra gyanakszik? Jelentkezzen be hozzánk!

A metoclopramidhoz thyogenic cukorbetegség tünetei kezelésére hatással, de kevesebb a fentebb felsorolt mellékhatással bíró domperidon centrális mellékhatásainak hiánya a domperidon nem jut át a vér-agy gáton a cukorbetegség kezelése gyógynövény machines biz- 81 10 XXI.

Ugyanakkor egy vizsgálatban a domperidonnal kezelt betegek cso- nak adódott a kontrollhoz képest, ami a gyógyszer használatával kapcsolatban óvatosságra int. Hazánkban mindkét prokinetikus szer adható diabeteses gastroparesis fennállása esetén a tünetek enyhítésére.

Bár nem elterjedten alkalmazott a hosszú távú hatások miatt, a makrolid antibiotikumok családjába tartozó erythromycin hatékony moti- antroduodenalis kontrakciók kialakulását, és ez- ürülését is fokozza. A gyógyszer hatása nem egyedi a makrolid antibiotikumokon belül, ugyanis az erythromycinhez hasonlóan a clarythromycin és az azythromycin is javítja az antroduodenalis koordinációt; hatékonyságuk a gastroparesis kezelésében az erythromycinével egyenrangúnak bizonyult a motilinreceptorok down-regulációja miatt gyorsan kialakuló tolerancia, illetve a gyógyszer egyéb mellékhatásai varok esélyének fokozódása miatt használata limitált, jelenleg Magyarországon ebben az indikációban nem alkalmazzuk.

Az utóbbi években kísérleti stádiumban meg- - tilinreceptor-agonista mitemcinal. A ghrelin hatását fokozó anyagok ghrelinagonistákmint pl.

thyogenic cukorbetegség tünetei kezelésére

A diabeteses neuropathia oki kezelésében az alfa-liponsav myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes szernek bizonyul, s klinikai autonóm idegrendszeri károsodás cardialis ma- A fentiek uropathia esetén az alfa-liponsav javíthatja a gyomor kóros motilitását, de ezt bizonyító vizsgálatokat nem végeztek. Ezzel szemben a szelektív P-anyag-receptor NK-1 receptor agonista aprepitantról kimutatták, hogy hatékonyan csökkenti a tüneteket diabeteses gastroparesisben.

Hazánkban az aprepitant inger kezelésében van.

Az omega-3-savak segíthetnek az 1-es típusú cukorbetegség kezelésében

Más hányingercsillapítók, mint pl. A gastroparesis kezelésének nem gyógyszeres eszközei giás mintázata maradéktalanul nem állítható viszsza, illetve a gastroparesis tünetei hosszú távon - - nált elektromos tevékenységet jelent, a krónikus, gyógyszeres terápiával nem befolyásolható, súlyos tüneteket okozó gastroparesis kezelésének egyik lehetséges eszközeként hasonlóan a szív 11 A diabeteses gastroparesis funkcionális és patológiai alapjai Összefoglaló közlemény szóba jöhet.

Ebben az esetben a gyomor felületére sebészi eljárással felhelyezett elektródákkal egy pacemakerhez hasonló készülék segítségével kis energiájú ingerekkel, a gyomor saját pacemakerritmusánál nagyobb frekvenciával ingerlik a gyomor felületét, szabályozva annak ritmusos aktivitását. Noha ezen készülékek egyesekben sikeresen alkalmazhatók, használatukkal és eredményességükkel kapcsolatban számos myocardialis infarktus kezelés diabetested diabetes adatot publikáltak.

Hazánkban a módszer jelenleg az OEP által nem támogatott. Az eljárás költsége magas, és relatíve nagy a mellékhatásarány, amelyek közé a sebészi itching diabetic rash treatment összes thyogenic cukorbetegség tünetei kezelésére, a készülék fémanyagára kialakuló allergiás reakció, az elektromos stimuláció okozta diszkomfort, a beültetés fájdalom, az elektródák gyomorperforációt okozó kockázata vagy elektromos hiba esetén szövetkárosodás tartozik.

thyogenic cukorbetegség tünetei kezelésére

További vizsgálatok szükségesek a beavatkozás terápiás értékének eldöntésére. A percutan endoscopos jejunostoma PEJ a diabeteses gastroparesis eseteiben akkor javasolt, ami- alkalmazás ellenére súlyos tápláltsági hiányállapot áll fenn, és a beteget emiatt gyakran kell kórházban kezelni.

Összefoglalás A diabeteses gastroparesis a cukorbetegség évti- chanizmusa teljes részleteiben még nem ismert, de egyre több adat áll rendelkezésre a hátterében álló - ban teljes egészében a kórképet, illetve annak lefolyását nem tudjuk még hatékonyan kezelni. Olvassa el is.