Type 2 diabetes. Study uncovers why COVID is more deadly fo | EurekAlert!


DOI: Bevezetés: Magyarországon a KSH szerint több mint 1 millió ismert cukorbeteg él.

Study uncovers why COVID-19 is more deadly for some people with diabetes than others

A diabetes karbantartásához elengedhetetlen a betegek tudásának, készségeinek és önhatékonyságának növelése és fenntartása. A legelterjedtebb diabetes-betegségismeretteszt a 23 kérdéses Michigan Diabetes Knowledge Test.

type 2 diabetes

Első 14 tétele általános tudást mér, például az ételek tápanyagtartalmával és a vércukorszint-változás okaival kapcsolatban. További 9 kérdése az inzulinhasználatról szól.

It found that type 2 diabetes is associated with a higher risk of mortality in hospitalised COVID patients than type 1 diabetes. The combination of an older age and high C-reactive protein CRP was also linked to a higher risk of death. Younger people under 70 years old with chronic kidney disease, a common long-term complication of diabetes, also had a higher likelihood of dying. BMI, however, was not linked to survival.

Célkitűzés: Célunk ennek a tesztnek a magyar nyelvű validálása, valamint összefüggéseinek vizsgálata szociodemográfiai és betegségváltozókkal. Módszer: Keresztmetszeti kérdőíves kutatásunkban a tesztcsomagotinzulint használó, 2-es típusú diabeteses beteg töltötte ki 84 nő, átlagéletkor: 59,67; szórás: 12,6 elsősorban online, betegszervezeteken keresztül.

Eredmények: A betegségismeret-teszt belső konzisztenciája 0, ami elfogadható érték.

  1. Pharmacotherapy of type 2 diabetes mellitus
  2. Diabetes 2 féle méz kezelés
  3. Study uncovers why COVID is more deadly fo | EurekAlert!

A válaszadók a ketoacidosis fogalmát, az egyes ételek tápanyag-összetevőit és az elfogyasztott ételek vércukorszintre gyakorolt hatását illető kérdésekre tudták a választ a legkevésbé.

A magyar teszt a szakirodalomnak megfelelő gyenge, negatív irányú összefüggésben áll az életkorral, és pozitív a kapcsolata az inzulinhasználat hosszával, valamint a napi vércukorszintmérés és inzulinbeadás számával. A betegségismeretet függetlenül egyedül a napi vércukorszintmérés mennyisége jósolta meg. A teszt konvergens validitását mutatja gyenge, de szignifikáns összefüggése az egészségértést mérő Brief Health Literacy Screening kérdésekkel.

type 2 diabetes

Következtetés: A magyar nyelvű Diabetes Betegségismeret Teszt alkalmas a diabetesszel élők tudásszintjének felmérésére. Mintánkban a betegségismeret magas szintje az inzulint használók megfelelő edukációjával függhet össze.

Ugyanakkor eredményeink felhívják a figyelmet a betegek diétával kapcsolatos magasabb szintű tudásának szükségességére.

type 2 diabetes

Orv Hetil. Introduction: According to the Hungarian Central Statistical Office, more than 1 million diabetic patients live in Hungary. It is essential to enhance and sustain the knowledge, skills and self-efficacy of patients.

type 2 diabetes

Its first 14 items measure general knowledge: the nutritional value of food, and causes of change in blood glucose repedések a bőrön diabétesz kezelésében. Its further 9 items are about insulin usage. Objective: To examine the reliability and the validity of the Hungarian version of DKT2 as well as its association with sociodemographic and illness-related variables.

type 2 diabetes

Methods: In our cross-sectional quantitative study, type 2 diabetes 84 women, mean age: Results: The α coefficient for the test is 0.

The mean of the correct answer rate is Problem areas for our patients included interpreting ketoacidosis, the nutritional value of foods and the type 2 diabetes of foods on blood glucose level. The score of the Hungarian test - in accordance with the literature - correlates negatively with age, positively with the year of insulin-usage and with the number of daily insulin intake and of blood glucose measurement.

DOI: Euglycemic diabetic ketoacidosis eu-DKA is a rare life-threatening complication associated with the use of SGLT2 inhibitor that may be unnoticed, particularly in a pandemic setting, due to the absence of significant hyperglycemia, delaying its treatment. In this report, we describe a case of a year-old patient who presented an elevated anion gap metabolic acidosis during a SARS-CoV-2 infection and was diagnosed with SGLT2-associated euglycemic diabetic ketoacidosis.

Illness knowledge was independently predicted only by the number of daily blood glucose measurement. The convergent validity of the Hungarian test is supported by its weak but significant association with Brief Health Literacy Screen questions.

type 2 diabetes

Their high level of knowledge can be traced back to the speciality of the subjects as well as to the overall education of insulin users. Nevertheless, our results draw attention to the necessity of enhancing the level of dietetic knowledge of patients. Keywords: Diabetes Betegségismeret Teszt; Diabetes Knowledge Test; betegségismeret; egészségértés; health literacy; illness knowledge; validity; validálás. MeSH terms.

Diabetes Type II Pathophysiology